Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2010

Protokoll fra generalforsamling 2010

08.08.2010
 

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER 23. MARS 2010

Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Thomas Wettergreen, Bjørn Wold, Anne Nordstad, Sverre Lie, Elin Nilssen og 4 NTV medlemmer.
Møtetid: kl. 19.00 – 20.15.

President Thomas Wettergreen ønsket velkommen. De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med ett minutts stillhet.

1. Valg av dirigent
Bjørn Wold ble valgt til dirigent.

2. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
Iver Helgaker og Tiril Baartvedt ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Protokoll fra forrige generalforsamling
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til protokollen og den ble godkjent.

4. Styrets beretning
Styrets årsberetning ble gjennomgått av dirigenten, og enstemmig vedtatt. Gode internasjonale prestasjoner ble trukket fram, og det ble oppfordret til større deltagelse i internasjonale turneringer og mesterskap. I denne sammenhengen ble det offentliggjort at Amy Jønsson fikk prisen for Årets veteranspiller 2009. Amy kom til finalen i VM på Mallorca i D40-klassen. Denne prisen skulle vært delt ut på Tennisballet, som ble avlyst. En annen pris som også skulle deles ut der, var prisen for Årets Veteran-ildsjel 2009. Denne prisen går til Reidar Engebretsen, som innstiftet ”Reidar-tennisen” i Asker, og har gjort en stor innsats for å fremme veterantennisen.

Under gjennomgang av beretningen ble det også tatt opp at nye rankingregler er tatt i bruk, og størrelsen på deltagelsen i hhv dame- og herreklassen er avgjørende for om det blir ranking 2 eller 3. Det ble tatt opp at distriktspolitiske hensyn burde kunne tas for å få større deltagelse i distriktene. Kommentarer mot dette var at de nye reglene skal medvirkte til at rankingen skal bli mest mulig korrekt slik at disse fungerer til bruk for seeding i turneringer. De nye rankingreglene vurderes etter å ha vært praktisert hele 2010. Under dette punktet ble det også orientert om at Babs Fjell har sagt opp sitt verv som sekretær for NTV og slutter 30. april. Elin Nilssen går ut av styret og overtar etter Babs.

5. Regnskap pr. 31/12-2009 med revisjonsberetning
Dirigenten gikk gjennom regnskapet punkt for punkt og dette ble godkjent med et underskudd på kr 14.812,-.
Balansen ble deretter gjennomgått. Revisjonsberetning fra revisor Harald Messel ble lest opp. Han anbefalte at regnskapet ble godkjent i forhold til god regnskapsskikk.

Regnskapet for 2009 ble vedtatt.

6. Fastsettelse av kontingent
Det var av styret foreslått kontingentforhøyelse og økning i kontingenten fra kr 250,- til kr 300,- i 2010 ble vedtatt.7. Budsjett 2010

Budsjettet for 2010 ble gått gjennom punkt for punkt.
Budsjettet ble vedtatt.

8. Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

9. Valg
Torulv Tjomsland var til stede fra valgkomitéen.

Følgende nytt styre ble enstemmig valgt:

a) Valgt styre 2010:
President:       Thomas Wettergreen, Holmenkollen TK (velges for 1 år)
Styremedlem  Jon Paldan, Nordstrand TK (ikke på valg)
Styremedlem: Bjørn Wold, Holmenkollen TK (ikke på valg)
Styremedlem: Anne Norstad, Vestre Bærum TK (velges for 2 år)
Styremedlem: Truls Mo, Holmen TK (velges for 2 år)
Styremedlem: Tiril Baartvedt, Heming TK (velges for 2 år)
Varamedlem:  Kristen Fari, Holmenkollen TK (valgt for 1 år)
Varamedlem:  Sverre Lie, Nordstrand TK (valgt for 1 år)
Varamedlem:  Margareth Mikaelsen, Holmenkollen TK (valgt for 1 år)

b) Valg av revisor
Harald Messel, Nordstrand TK og Cato Bryn, Ullern TK ble enstemmig valgt for 1 år.

c) Valg av valgkomite
 Torulv Tjomsland, Ljan TK, Solveig Strømme, Heming TK og Øistein Bakken, Asker TK (velges for 1 år).

 

 Møtet ble hevet kl. 20.15.

 

Oslo, 23. mars 2010


--------------------------------                                                     --------------------------------------
Iver Helgaker                                                                                      Tiril Baartvedt
    sign                                                                                                     sign


Referent: Elin Nilssen
 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring